„Włos z głowy wam nie zginie” 


W momencie prześladowania, w momentach trudnych Jezus jest zawsze z nami. Im większe prześladowanie spadnie na nas z powodu wierności Chrystusowi, tym bliżej On będzie przy nas. Tak blisko, że aż bezpośrednio w nas, by w naszym wnętrzu dawać odpowiedzi, kiedy przywiodą nas przed sąd Jemu na świadectwo. Będzie kierował wszystkim w nas i wokoło nas. Niech ta świadomość będzie dla nas umocnieniem w każdym prześladowaniu, abyśmy przez cierpliwe znoszenie cudzej niedoskonałości pozbyli się własnej.