GABRIELA ARCHANIOŁA

1. Św. Gabriel, Moc Boża.


Archanioł Gabriel zjawia się ludziom, aby przekazać im Słowo Boże. Jego imię oznacza Sługa Boży, a także Bóg okazał się silny. Zjawia się jako posłaniec przynoszący mile wieści. Przede wszystkim Bóg powierza mu przekazanie najradośniejszego spośród wszystkich przesłań: o Wcieleniu Syna Bożego. W Starym Testamencie zapowiedział już prorokowi Danielowi czas nadejścia Mesjasza. Najświętszej Maryi Pannie przekazuje ze strony Boga niewypowiedzianą tajemnicę Wcielenia Jego Syna, które ma się dokonać w Jej przeczystym łonie. „Dlatego do Maryi Panny nie został posłany jakikolwiek anioł, lecz Gabriel, gdyż orędzie o tak wielkiej wadze wymagało, aby je przekazał anioł najwyższej kategorii (…). Do Maryi został wysłany Gabriel, którego imię oznacza Moc Boża, gdyż miał zapowiedzieć Tego, który pomimo niepozornego wyglądu przewyższał Księstwa i Moce. Było więc rzeczą naturalną, ażeby ten, który jest mocą Bożą, zapowiedział nadejście Tego, który jest Panem zastępów i zwycięzcą wszystkich walk.

Jego słowa powtarzane są niezliczoną ilość razy w pozdrowieniu Najświętszej Maryi Panny, które już nie będzie miało końca: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami… – mówimy do Niej codziennie w modlitewnej zażyłości.