„Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?”  


Zatrzymując się na pytaniu Jezusa, możemy uświadomić sobie, jak ważne jest zagłębianie się w Bożym słowie i przekonanie, że dla Boga wszystko jest możliwe. Chrystus wyjaśnił, że małżeństwo jest potrzebne ludziom w tym świecie, ale po zmartwychwstaniu wierzących, potrzeby ziemskie nie będą potrzebami dzieci Bożych. Miłość do Boga jest owocem słuchania Jego słowa, przyjecia go i uznania jego mocy wobec naszych słabości. Przyjete słowo owocuje w naszym życiu wiarą. Jezu, proszę o coraz głębsze rozumienie Pisma Świętego i wiare w Jego moc.