Z GRZECHU DO WOLNOŚCI

(Spotkanie rekolekcyjne, aula św. Józefa, 21.11.2013)

Dzięki Bożej Łasce rozpoczęliśmy trzeci tydzień rekolekcji. Poprzednie dwa pozwoliły nam zgłębić Bożą Miłość. Rozważanie tekstów biblijnych, w których Bóg przemawiał do nas jako do umiłowanych dzieci, pozwoliło bardziej ptworzyć się na Jego bezwarunkową, nieodwołalną i bezgraniczną miłość. Przekonaliśmy się raz jeszcze, że Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, miłością matczyną i ojcowską zarazem. Bez lęku możemy tulić się w Jego miłujące ramiona.

W ciągu kolejnych dni będziemy pochylać się nad tajemnicą grzechu. Przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców popadliśmy w niewolę grzechu i zostaliśmy pozbawieni chwały Bożej. Cała natura została skażona. Zmienił się nasz sposób widzenia rzeczywistości. Nie potrafimy stanąć w prawdzie przed sobą i Bogiem. Rządzi nami pycha. Chcemy żyć po swojemu, narzucając swoją wolę Bogu. W ten sposób oddalamy się od Niego, a przez to uciekamy przed Miłosierdziem Bożym. Doświadczamy siły grawitacji grzechu.

Aby wykupić nas z niewoli grzechu, Miłujący Bóg wydał swego Jedynego Syna, który w ludzkim ciele, przyszedł na świat, wziął na siebie całą naszą winę i poniósł okrutną śmierć na krzyżu. Ilekroć będziemy stawać w prawdzie, przyznawać się do grzechu i prosić Boga o pomoc, On będzie wylewał na nas zdroje Miłosierdzia.

Każdy dzień rekolekcji pozwala coraz jaśniej dostrzegać gorzką prawdę o naszej grzeszności, ale przede wszystkim otwiera szeroko oczy na bezmiar Bożego Miłosierdzia, na niepojętą Miłość Bożą. Tymi spostrzeżeniami dzielimy się w siedmioosobowych grupach, podczas spotkań rekolekcyjnych.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, dziękujemy za dar uczestnictwa w rekolekcjach; za naszego rekolekcjonistę, Ks. Tomasza i lidera Maćka, którzy trudzą się, aby umarł w nas stary, grzeszny człowiek, abyśmy stali się nowymi ludźmi, ufającymi Bogu bezgranicznie!