WIARA I NAWRÓCENIE

(Spotkanie rekolekcyjne, aula św. Józefa, 05.12.2013)

 

Tak wiele dobroci, czułości i Ojcowskiej troski doświadczyliśmy, medytując w minionych tygodniach biblijne treści. Rozważana treść listów, które skierował do nas Niebieski Ojciec sprawiła, iż serca zostały przepełnione miłością i wdzięcznością. Mając świadomość, iż jesteśmy kochani niezależnie od naszej grzeszności, przylgnęliśmy do Niego całym sercem. To pozwoliło bez lęku przeanalizować nasze życie w kontekście grzechu, do którego skłonna jest natura ludzka. Za tę łaskę dziękujemy Ci, Niebieski Ojcze!

Owocem pierwszych tygodni rekolekcji stało się pogłębienie wiary i pragnienie nawrócenia. W tym pomocna okazała się konferencja zatytułowana: WIARA I NAWRÓCENIE. Głęboka wiara w sercu pozbawia lęku, mobilizuje do dziękczynienia za wszystko, co nas spotyka. Jezus, który wyszedł nam naprzeciw, oddając na krzyżu swoje życie, spłacił dług, znaczy oddłużył nas. Przywołuje nas słowami: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk1,15). Zbliżając się do Niego, nie musimy być czyści. On nas przygarnie takimi jakimi jesteśmy, przebaczy bezwarunkowo, a przebywając z Nim zmienimy swoje myślenie i nasze życie nabierze innej jakości. Tak nam dopomóż Boże w Trójcy Świętej Jedyny!