ODDANIE ŻYCIA JEZUSOWI

(Spotkanie rekolekcyjne, aula św. Józefa, 12. 12.2013)

Oto przekroczyliśmy już półmetek naszych rekolekcji. W ten błogosławiony czas, dany nam przez Bożą Opatrzność, doświadczyliśmy potężnej miłości Boga Ojca, który poświęcił Jednorodzonego Syna, aby nam przywrócić utracone synostwo Boże.

Konferencje, których wysłuchaliśmy ubogaciły nas duchowo, obudziły pragnienie zgłębiania Słowa Bożego. Dostrzegliśmy nasze nieprawości i zapragnęliśmy zmienić swoje życie. Miłość, która została wlana w nasze serca wzmogła pragnienie oddania swego życia Jezusowi. Do podjęcia tej jakże ważnej decyzji z pewnością przyczynią się codzienne rozważania, które będziemy konsekwentnie i wytrwale kontynuować przez cały tydzień, aby w najbliższy czwartek dokonać „Aktu oddania swego życia Jezusowi i ogłoszenia Go na nowo Panem i Królem naszych serc”. To z pewnością będzie niezwykła decyzja, która przyczyni się do zmiany naszego myślenia i podejmowania wszelkich życiowych decyzji, wsłuchując się uprzednio w Boży głos. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym wszystkim, czego doświadczyliśmy i co będzie naszym udziałem w wędrówce do Nieba z Jezusem Chrystusem naszym Panem i Bogiem!