V TYDZIEŃ (ODDANIE ŻYCIA) – TEKSTY DO ROZWAŻANIA

 

DZIEŃ I – JEZUS PANEM NIEBA I ZIEMI

Flp 2, 5-11

Chrystus Jezus, ogołocony z Boskich zaszczytów sługa, dzięki swemu bezgranicznemu posłuszeństwu, został Panem Nieba i Ziemi

Z czym kojarzy się Tobie panowanie? Na czym polega panowanie Jezusa Chrystusa?

<>< <>< <>< <><

DZIEŃ II – WYZNANIE WIARY USTAMI I PRZYJĘCIE SERCEM

Rz 10, 9-10

Prawdę, że Jezus jest Panem wyznajemy naszym życiem, mniej lub bardziej świadomie, od momentu naszego chrztu. To wtedy dokonało się przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Od tego dnia mamy coraz bardziej stawać się oddanymi naszemu Panu. Codziennie mamy wyznawać prawdę, że Jezus jest naszym Panem.

Co to znaczy wyznawać wiarę ustami i przyjąć ją sercem? Jak się to przekłada na Twoje życie?

<>< <>< <>< <><


DZIEŃ III – WOLNY WYBÓR

Pwt 30, 15; Łk 16, 13

Bóg szanuje naszą wolność – daje nam możliwość decyzji. Możemy wybrać życie lub śmierć. Możemy służyć Bogu, możemy służyć Mamonie – najrozmaitszym bożkom, których jest tak dużo w naszym życiu. Słowo Boże mówi, że mamy być gorący albo zimni. Musimy się jasno opowiedzieć, komu chcemy służyć.

Komu chcesz służyć? Czy do końca służysz Bogu? Co jest Mamoną w Twoim życiu?

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ IV – POMOC DUCHA ŚWIĘTEGO

1 Kor 12, 1-3

Sami z siebie nie jesteśmy zdolni do uznania nikogo za swego Pana.

Najchętniej bywamy sami panami własnego życia. Aby uznać Jezusa za Pana, potrzebna jest pomoc Ducha Świętego.

Czy zauważasz to we własnym życiu?

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ V – NIE KAŻDY, KTO MI MÓWI…

Mt 7, 21

Mogę codziennie powtarzać, że Jezus jest moim Panem, ale jeśli nie będę pełnić Jego woli, nic to nie da, nie wejdę do królestwa niebieskiego. O naszym zawierzeniu Jezusowi będzie decydowało pragnienie pełnienia Jego woli i  zgoda na krzyżowanie naszej woli, zgoda na krzyżowanie naszych planów.

Czy wiesz, na czym polega pełnienie woli Bożej? Na jakie trudności napotykasz w życiu według woli Bożej?

<>< <>< <>< <><

DZIEŃ VI – …DAJ NAM DZISIAJ

Mt 6, 11

Wezwaniem do zawierzenia Jezusowi jest prośba Modlitwy Pańskiej. Dzisiaj nam daj – i tylko na dzisiaj, nie na jutro, daj nam, Panie, potrzebne łaski.
Czy potrafisz na tyle zawierzyć Jezusowi, by nie kłopotać się o jutro?

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ VII – NA WZÓR MARYI

Łk 1, 26-38

Maryja, wypowiadając „tak”, nie wiedziała, na co się zgadza. Bóg tak kochał Maryję, że wybrał bardzo twardy sposób Jej traktowania. To jest najlepszy sposób, który pozwala na kształtowanie człowieka na obraz Syna Bożego.
Maryja jest nazywana Matką Zawierzenia. Jest nam dana na wzór bezgranicznego zawierzenia swego życia Jezusowi.

Za Jej przykładem nie bójmy się uczynić swoimi słowa:
Niech mi się stanie według słowa Twego!”

 

Miejsce na twoją modlitwę zawierzenia.

<>< <>< <>< <><