WSPÓLNOTOWE: EUCHARYSTIA, ADORACJA I OPŁATEK

(Spotkanie rekolekcyjne, aula św. Józefa, 02.01.2014)

 

Pierwszoczwartkowe spotkanie u progu Nowego Roku 2014 było obfitujące w ważne wydarzenia. Licznie uczestniczyliśmy w Uczcie Eucharystycznej, a następnie adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prosiliśmy o wylanie Ducha Świętego.

Gorące modły w naszym imieniu zanosił Opiekun Duchowy, Ks. Tomasz. Prosił, aby Duch Święty w obfitości wylewał swoje dary, którymi moglibyśmy posługiwać dla dobra naszej Wspólnoty i budowania Kościoła Chrystusowego. Klęcząc, wpatrywaliśmy się w naszego Pana, a serca biły radośnie. Małe grupy podchodziły przed Najświętszy Sakrament, gdzie nad każdą osobą indywidualnie modlił się Kapłan. Każdy otrzymał konkretne Słowo, przez które będzie przemawiał do nas Bóg, a Duch Święty darzył szczególnymi łaskami. Pobłogosław nam w tym Jezu Chryste, nasz Mistrzu i Nauczycielu!

Kolejna część spotkania, która odbyła się w podziemiach kościoła była równie radosna. Wysłuchaliśmy budującego świadectwa Bartka, który odnalazł Jezusa będąc w naszej Wspólnocie, a teraz służy Mu we Wspólnocie św. Tymoteusza, i który jest nam bardzo bliski i drogi. Niech Bóg będzie uwielbiony w jego życiu i posługiwaniu! Radosne też było dzielenie się opłatkiem na zakończenie naszego spotkania.

Bogu niech będą dzięki za dar wzrastania we Wspólnocie, za naszego Opiekuna Duchowego, Lidera, każdą Siostrę i Brata i za błogosławione i owocne przeżywanie ROW!