AKTYWNI W KOŚCIELE

(Spotkanie rekolekcyjne, 09.01.2014)

 

Rekolekcje Odnowy Wiary zbliżają się ku końcowi. W ten błogosławiony czas otrzymaliśmy wiele łask: przyjęliśmy Chrystusa za swego Pana i Zbawiciela i zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym.

Podczas minionych ośmiu tygodni, dzięki codziennym biblijnym rozważaniom, konferencjom i świadectwom Pan wzbudził w nas pragnienie zgłębiania Słowa Bożego. Zbliżyliśmy się do siebie nawzajem dzięki spotkaniom w małych grupach i ubogaciliśmy się doświadczeniem Sióstr i Braci, a w naszych sercach umacnia się pragnienie dalszego wzrastania we wspólnocie. Bogu niech będą dzięki!

Codzienne rozważania z ubiegłego tygodnia o Kościele, bardzo wiele nas nauczyły, rozbudziły miłość do niego i pragnienie służenia mu. Zrozumieliśmy, że Kościół jest naszą Matką , ponieważ zrodził nas do życia wiecznego poprzez chrzest św. Poczuliśmy ogromną wdzięczność dla naszych rodziców, którzy zatroszczyli się, abyśmy we wczesnym niemowlęctwie zostali wszczepieni w Chrystusa i stali się Jego dziećmi. Podczas ostatniej konferencji również kontynuowany był temat dotyczący Kościoła. Za cenne pouczenia i informacje dziękujemy naszemu Opiekunowi. Rozważania bieżącego tygodnia również będą dotyczyły Kościoła jako Wspólnoty Miłości. Będziemy analizować nasze zachowania , stawiać sobie pytania, jak okazujemy miłość Kościołowi, czy uważamy go za nasz dom, rodzinę; jak mu służymy, czy potrafimy okazywać wdzięczność…

Pobłogosław nam Panie, Jezu Chryste, abyśmy potrafili wyciągnąć właściwe wnioski z naszych przemyśleń i podjęli odpowiednie postanowienia, wprowadzili je w życie i w przyszłości dostrzegli piękne owoce. Niech tak się stanie!