VII TYDZIEŃ (AKTYWNI W KOŚCIELE)

(okres: 09-15.01.2014; teksty do rozważania)

 

DZIEŃ I – CHRYSTUS W BLIŹNICH

J 15,12-17

Przyjaciel pragnie dobra dla przyjaciela. Miłując bliźnich naśladujemy naszego Mistrza i Przyjaciela. Czy myślę o bliźnich tak, jak myślę o Chrystusie?

 

DZIEŃ II– WSPÓLNOTA MIŁOŚCI

Ef 5,21-33

Miłość Chrystusa do Kościoła (oddał życie za nas) jest wzorem dla małżonków.

A jak ja okazuję miłość Kościołowi?

 

DZIEŃ III – WSPÓLNE UWIELBIENIE

Dz 2,42-47

Pierwsi chrześcijanie chętnie spotykali się na modlitwę. Czy szukam okazji do wspólnego uwielbiania Pana, starając się akceptować różne postawy innych we wspólnocie? Czy chętnie angażuję się w liturgię lub spotkania modlitewne?

 

DZIEŃ IV – WSPÓLNOTA DÓBR

Dz 4,32-37

Pierwsi chrześcijanie dzielili troskę o potrzeby Kościoła. Na ile ja uważam Kościół za mój dom i moją rodzinę, bo od tego zależy czy chętnie wspieram dzieła Kościoła i ofiarowuję coś na potrzeby wspólnoty?

 

DZIEŃ V – WSPÓLNE PRAWDY WIARY

Kol 2,6-10

Św. Paweł wzywa do dbania o więź z Chrystusem czyli do umacniania siebie w wierze Kościoła. Jak ja dbam o stan mojej wiedzy religijnej? Czy nie narażam jej na osłabienie złymi treściami czy praktykami zabobonnymi?

 

DZIEŃ VI – WDZIĘCZNOŚĆ WSPÓLNEJ MATCE

1 Kor 12, 27-31

Każdy w Kościele ma jakeś konkretne zadanie. Skoro Kościół jest naszą Matką, która nam daje życie, to jesteśmy jej winni wdzięczność. Jaki konkretny pożytek ma ze mnie parafia czy wspólnota? Jak spłacam dług zaciągnięty wobec Kościoła?

 

DZIEŃ VII – WSPÓLNE PRAWDY WIARY

Ef 4,7-16

Św. Paweł mówi, iż posługując charyzmatami przyczyniamy się do „jedności wiary, do pełnego poznania Syna Bożego i doskonalenia człowieka” w miłości.

Czy jestem otwarty na dary i charyzmaty, których zechce udzielić mi Duch św.? Czy gotowy jestem nimi służyć?