W ostatni czwartek miesiąca Maryjnego spotkaliśmy się, by razem z Maryją uwielbić Jej Syna. Był to szczegolny dzień, Dzień Matki. O oprawę modlitewną zadbali: Piotr i Krzysztof. Konferencję wygłosił ks. Tomasz odkrywając nam największą tajemnicę życia Marii Magdaleny. Ta bohaterka Nowego Testamentu miała bowiem trzy zasadnicze etapy w swoim życiu. Maria Magdalena była kobietą, z której Jezus wypędził siedem złych duchów, a to oznacza, że była totalnie opanowana przez zło. Była zatem pierwszą w grzechu. Jednak, gdy spotkała w swoim życiu Jezusa z Nazaretu, doświadczyła radykalnej przemiany. Odkryła, że nie trzeba być czystym, aby zbliżyć się do Boga, lecz to Bóg zbliża się do człowieka właśnie po to, by go oczyścić. Po tym, gdy Maria Magdalena oddała swoje grzechy, postanowiła zostawić wszystko, by podążać za Jezusem, przy którym piękniała, rozwijała się, szła za Nim pod sam krzyż. Mimo, że wielu tam nie dotarło – ona, która była pierwsza w grzechu, stała sìe nie tylko pierwsza w nawróceniu, ale również jak się później okazało, pierwsza w głoszeniu – bo to właśnie ona jako pierwsza spotkała Jezusa Zmartwychwstałego. Mówiąc do niego Rabbuni wyznała, że wierzy w Jezusa jako Boga. To właśnie ona idzie i niesie słowo o Zmartwychwstałym Jezusie. Dlaczego Jezus nie wybrał mężczyzny, lecz niewiastę? Nie wybierano w sądzie na świadka kobiet, ponieważ im nie wierzono. A przecież Jezusowi zależało, aby wiadomość o Jego powstaniu z martwych szybko się rozniosła! Stało się tak ponieważ: kobiety mają wielki charyzmat… komunikacji. A jeszcze większe szczęście niż spotkanie Jezusa sprawia Marii mówienie o spotkaniu z Nim.

Do zobaczenia już za tydzień (2.06 br.) na kolejnej porcji Bożej nauki.

Opracowała: Katarzyna Strzałek