EKIPA NA CZERWCOWY KURS EMAUS

(Nowe Opole, 10-12.06.16)

Informujemy, że zakończono rekrutację do ekipy ewangelizacyjnej na czerwcowy kurs Emaus. Poprowadzimy go wspólnie ze Szkołą Nozej ewangelizacji Diecezji Drohiczyńskiej. Osoby, które będą głosiły konferencje oraz odpowiedzialnych za rekwizyty i multimedia zapraszamy na odprawę we wtorek (07.06) o godz. 18.45 w gmachu SNE przy ul. Szkolnej 22.

Skład zespołu ewangelizującego:

Dyrektor: osoba z SNE Drohiczyn

Koordynator: osoba z SNE Drohiczyn                      

Głoszący 1: osoba z SNE Drohiczyn

Głoszący 2: osoba z SNE Drohiczyn

Głoszący 3: ks. Tomasz Bieliński

Głoszący 4: Monika Sulińska – Bieńkowska

Głoszący 5: Jolanta Filipek

Głoszący 6: Agnieszka Kulesza

Głoszący 7: Barbara Montewka

Głoszący 8: Urszula Pałka

Wstawiennik 1: Justyna Kołodziejuk

Wstawiennik 2: Barbara Montewka

Muzyczni:?

Rekwizytowe: Małgorzata Murawska i Justyna Kołodziejuk

Techniczny (multimedia): Paweł Strzałek

Techniczny (plakaty): Bożena Krystosiak

Kawiarenka: Maria Chromińska i Teresa Zelent

Recepcja: Bożena Krystosiak i Urszula Pałka