W czwartek (9 maja br.) o godz. 19.00 rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty. Zgromadziliśmy się w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach, aby uwielbiać Pana. Na początku liderka Joanna powitała zebranych, Hubert zapalił świecę, a siostry z grupy Marleny poprowadziły modlitwę. Najpierw zapraszaliśmy Ducha Świętego, modliliśmy się o jedność słowem Bożym (Ef 4, 4-6), oddawaliśmy chwałę Maryi w miesiącu maju i dziękowaliśmy Juzusowi za Jego miłość, sakramenty i naszą obecność we Wspólnocie.

Po trwającym nieco dłużej niż zazwyczaj uwielbieniu, powitaliśmy naszego duchowego opiekuna, ks.Tomasza, który wracając po wygłoszonej nauce misyjnej w Mordach przybył na spotkanie. Tym razem kapłan zlecił nam pracę w pięcioosobowych grupkach z Pismem Świętym. Naszym zadaniem było znaleźć odpowiedź na następujące zagadnienia:

* 6 cytatów, w których Pan mówi ,,nie bój się” ( np. Łk 1, 30; Iz 7, 4; Mt 10, 25)

* wskazać jedno miejsce, gdzie chrześcijanie modlili się na klęcząco (Dz 20, 36; Dz 21, 5)

* spotykali się w pierwszy dzień tygodnia

(Dz 20, 7)

* Maryja jest w niebie (Ap12,1)

* co głosili Apostołowie przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa?

* z jaką drugą osobą (na podstawie Dziejów Apostolskich) kojarzy się dworzanin, Korneliusz, Szaweł, Marek, Sylas?

Nie na wszystkie postawione pytania każdej grupie udało znaleźć się odpowiedź, ale Wspólnota jest po to, aby się wzajemnie uzupełniać. Dla nas jest to znak i wezwanie, aby więcej pochylać się nad czytaniem Pisma Świętego.

Po zakończonej pracy w grupach wysłuchaliśmy bieżących ogłoszeń. Następnie wspólnie odmówiliśmy modlitwę Pańską. Kapłan udzielił błogosławieństwa, by dodawało nam sił do realizacji podjętych zadań. O godz. 21.00 tradycyjnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, prosząc by Maryja wspierała nas w wypełnianiu tego, co codziennie mówi Jej Syn w słowie Pisma Świętego.

Opracowała: Jolanta Wołosiak