Dnia 21.10 (w czwartek) spotkaliśmy się, by wielbić naszego Pana. Modlitwę animowały  Teresa i Ela. Zasiadłszy w kręgu przypomnieliśmy sobie jak powinno wyglądać dzielenie się Słowem w naszych małych grupkach. Przygotowując się do comiesięcznych spotkań małych grupek powinniśmy wiedzieć wcześniej, jaki fragment Pisma będziemy rozważać. Warto skorzystać też z pomocnych treści jakiegoś  komentarza biblijnego. Kto rozważa słowo Boże ten doskonale wykonuje prawo Ducha pisał św. Jakub Apostoł w swoim liście. Podczas rozważania (Łk 12, 49-53) każdy z nas miał możliwość podzielenia się krótkim świadectwem, jak Słowo dotyka naszego serca i porządkuje nasze życie. Poruszeni Słowem Jezusa, który jest naszą miłością zakończyliśmy nasze dzielenie Słowem. Za tydzień 27.10 spotykamy się, by dalej zgłębiać Bożą miłość.