Sobota 04 Maja

<<I was też będą prześladować>>

Przechodzenie z ciemności do światła to tak jakbyśmy przechodzili ze śmierci do życia . Pan wybiera nas do różnych zadań,a Jego wybór jest bezinteresownym aktem miłości. Chrystus przyszedł na świat żeby go zbawić , a nie potępić. To On pokazuje nam jak mamy żyć na ziemi . Trzeba być przygotowanym na wszystko. Możemy doświadczyć piękna świata , jak też być prześladowani przez świat. Tylko poprzez sam fakt przekonania w nas , że to co robimy ma sens daje nam poczucie pełni życia . Sługa zawsze zrobi co mu każe Pan , dlatego każdy chce być kowalem swego szczęścia i życia. Jezus wiedział że wielu ludzi Go nienawidzi . Czuł to przez ich zachowanie , słowa, gierki, które prowadzili. Jako ludzie stanęlibyśmy do walki , ataku lub obrony. Ale nie Pan, On nie walczył poddał się krytyce, nienawiści ludzkiej i bronił się miłością , która umiała znieść wiele. Jezus jednak nie przegrał gdy umarł na krzyżu , ale odniósł ogromne zwycięstwo szczególnie dla nas , bo uwolnił nas do wolności przez swoją śmierć i zmartwychwstanie . On jest z nami do d końca naszych dni . Boże Królu wieków przyjmij ofiarę pojednania i chwałę którą Ci składamy.