Sobota 05 Listopad

<< Nie można służyć Bogu i mamonie>>

Pan delikatnie zwraca naszą uwagę na jedną z przeszkód jaką mogą być pieniądze. Problemem samym w sobie nie jest zarabianie pieniędzy, bo trzeba za coś żyć. Pieniądze mogą stać się takim bożkiem , że mogą zniszczyć nasze życie. Ci co ich nie mają ciągle myślą jak je zdobyć, a ci co mają myślą jak mieć ich więcej. A Jezus mówi: nie możesz służyć Bogu i mamonie. Pieniądze mają nam służyć, a nie być gonitwą za marnościami tego świata. W wydawaniu i zdobywaniu pieniędzy musi być równowaga. Musimy się też zastanowić czy nie przesłaniają one nam wieczności. Zwróćmy się do Boga On wg swego bogactwa zaspokoi każdą naszą potrzebę. Chomikowanie na czarną godzinę na niewiele się zda. Wszystko zostanie zniszczone jak mówi Pan w księdze Koholeta „Marność nad marnościami „ . Lepiej oddać wszystko potrzebującym .Jezus Chrystus będąc bogatym, dla nas stał się ubogim , aby nas ubóstwem Swoim ubogacić.