Sobota 06 Lipiec

Mt 9/14-17

<< Jak ważny jest post >>

Czas w którym Apostołowie przebywają z Jezusem jest czasem radości ucztowania i szczęścia . Ten czas jednak się skończy gdy Pana zabraknie. Dlatego jeżeli coś podejmujemy , choćby post to ma to czemuś służyć . Wszystko ma swój określony cel , który ma pomagać nam w naszym rozwoju psychicznym fizycznym , a przede wszystkim duchowym . Czasami nasze ciało potrzebuje na przykład postu . Żeby było to jednak realne to musimy wyznaczyć sobie cel , aby nie był on tylko na pokaz . Żaden z naszych postów i żadne z naszych postanowień nie jest potrzebne Bogu , ale nam samym, abyśmy wzrastali w wierze i cnotach . Pan określa nam czas postu i czas na jego powstrzymanie. Daje nam to gwarancję , że rozwijamy w sobie dyscyplinę potrzebną nam w późniejszym naszym życiu . Jezus odchodząc do domu Ojca zostawia nam nową naukę , która całkowicie się różni od starego skostniałego nauczania żydowskich uczonych. Stare powiedzenie mówi:Modlitwa nie zmienia postanowień Boga, ale zmienia tego kto się modli .