Sobota 10 maja

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.”

 

Dzisiejsze słowo ukazuje nam dwie grupy ludzi, którzy słuchali Jezusa, Jego mowy o swoim Ciele i Krwi. Są wśród nich, ci, którzy gorszą się propozycją Jezusa, by przyjmować Jego ciało i krew, i z tego powodu odchodzą od Mistrza z Nazaretu. W grupie słuchających są również i uczniowie, którzy nie wszystko pojmują, ale wierzą, iż Jezus mówi prawdę i chcą trwać z Nim mimo trudnej nauki. Czy dziś wierzę we wszystko, co Jezus mówi i co proponuje? Czy dzielę się swoimi wątpliwościami z zaufanymi osobami, które mogą pomóc mi w wierze? Warto nie uciekać od trudnych słów Jezusa, ale w pewien sposób porozmawiać z Nim i z ufnością powierzać Jemu swoje życie!