„A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.”


Świadek to jest męczennik, który swoim życiem i śmiercią wyznał wiarę w Syna Bożego. Sługa jest tam gdzie jego Pan. Jeśli zaś Pan oddał życie swoje za przyjaciół swoich, to sługa ma moc również wejść w śmierć by razem z Chrystusem przejść do życia wiecznego. Jest to przedziwna służba, w której to Ojciec niebiański ma upodobanie. W tej służbie okazuje się najpełniej moc Boża w obdarowywaniu życiem sługi. Prośmy Pana o takiego ducha służby Bogu i bliźnim!