Sobota 11 czerwca

„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”

Apostołowie i uczniowie Jezusa otrzymali pierwszą i poważną misję, która całkowicie nie opierała się na ich zdolnościach, długich przygotowaniach oraz na ich sprycie. Propozycja wyjścia do ludzi, a jednoczenie nakaz misyjny Jezusa był dla uczniów dziełem, w którym mieli zdać się w zupełności na moc Boga obecną w przekazywaniu Królestwa, które przychodzi do człowieka. Darmo otrzymana moc do czynienia znaków, najpierw zmienia mentalność ucznia, który nic nie zatrzymuje dla siebie, ale dzieli się mocą słowa Bożego, mocą, którą przyjął do swego życia i która zmieniła jego życie. Punktem wyjścia do szerzenia Dobrej Nowiny jest jej pokorne przyjęcie w swoim życiu, aby ona najpierw zaczęła działać we mnie, pomimo różnych moich słabości, grzechów i niedoskonałości, a następnie będę mógł świadczyć innym mocą, której Pan udziela, aby On był obecny w każdym słowie i czynie misyjnym. Kto wchodzi w przestrzeń zbawienia, ten doświadcza darmowości łaski, która dokonuje cudów właśnie przez to, iż człowiek nie przedstawia Bogu swoich zasług, ale wie, że nie jest godzien tak wielkiej dobroci i hojności Boga. Taka postawa otwiera drogę do drugiego człowieka. Takie serce miał św. Barnaba dla świeżo nawróconego Szawła, który siał postrach wśród wielu uczniów Pana, a Barnaba zaufał Panu i przyczynił się do wyjścia na świat św. Pawła. Duchu Święty, udziel każdemu z nas tej mocy, abyśmy z radością i wewnętrznym pokojem, głosili ludziom Ewangelię – Dobrą Nowinę, najlepsze wiadomości wśród obecnego zamętu i złych wiadomości!