Sobota 11 kwietnia

„Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.”

 

Jezus tuż po swoim zmartwychwstaniu, najpierw ukazał się Marii Magdalenie – nic nieznaczącej dla ówczesnego społeczeństwa kobiecie! Do tego była ona niegdyś opętana aż przez siedem złych duchów! Można by powiedzieć, że Jezus wybrał najmniej odpowiednią osobę, która miała zapowiedzieć innym Jego zmartwychwstanie. Zamiast wybrać chociażby Jana – swojego umiłowanego i przykładnego ucznia, który do samego końca pozostał przy Nim, Jezus stanął przed Marią. Ten obraz pokazuje nam, że Pan wybiera tych najsłabszych spośród nas, by szli przed innymi głosić Jego chwałę. Jeśli więc nie czujesz się dość silny, bądź myślisz, że nie jesteś godzin sławić Imię Jezusa, to właśnie On chce, żebyś to Ty szedł przed innymi! „Moc w słabości się doskonali.” Jezus nie wybiera pysznych osób, które liczą wyłącznie na własne zdolności: spryt, inteligencję… Chyba że wpierw pozwolą Mu pokonać ich upór w nich samych. Ale Jezus szczególnie miłuje pokornych i czystego serca. Uwierz Mu tylko – On chce działać przez Ciebie! Panie, dziękuję Ci, że ze mnie, słabego i mizernego człowieka, Ty chcesz uczynić swojego posłańca i głosiciela Prawdy.