Sobota 11 listopada

Nie można służyć Bogu i mamonie…”

Najpierw musisz zdecydować, któremu z tych panów chcesz służyć, a następnie z drugim zerwać. Jezus nie mówi tutaj o korzystaniu z pieniędzy, bo pieniądz jest dobrym sługą, lecz fatalnym panem. Podobnie jak ogień, jest dobrym sługą, ale strasznym panem. Za pomocą kontrolowanego ognia możemy korzystać z kuchenki gazowej, i to jest dobre. Lecz, kiedy ogień wymyka się spod kontroli, wtedy płonie dom. Jeśli potrafisz traktować pieniądze jak sługę i panować nad nimi jak nad nad ogniem, wtedy jest to dobry i bardzo użyteczny sługa. Czy można żyć w tym świecie bez pieniędzy? Byłoby trudno. Pieniądze są niezbędne do nabywania żywności, odzieży, mieszkań, do zdobywania edukacji i do wszystkiego innego, nawet w pracy dla Boga, aby móc pomagać biednym. Ale czy wiesz, co się dzieje, gdy pieniądze opanowują ludzkie życie? To jest jak podłożenie ognia pod dom, który całkowicie spłonie. Czy jesteś tak samo ostrożny w kwestii pieniędzy, jak przy obchodzeniu się z ogniem?  Jeśli spojrzysz na życie Jezusa, to zauważysz, że jest ono doskonałym przykładem obchodzenia się z pieniędzmi. Jezus zarabiał na życie jako cieśla, ale nigdy nie był związany pieniędzmi. Właśnie to jest odpowiedź. Dlatego patrz na Jezusa i mów: „Panie, chciałbym mieć taki sam stosunek do rzeczy materialnych, jak Ty”.