„O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”.

Nie każdy ma takie szczęście jak ty, że możesz słuchać Jezusa, poznawać Go i uczyć się Jego miłości. Zatrzymajmy swoją uwagę na Chrystusie, który chce się z nami spotkać. Idźmy za Tym, który zbliża nas do Boga, pokładajmy w Nim ufność, nadzieję. Dziś Jezus zachęca mnie do wytrwałej modlitwy. Prosząc w imię Jezusa mamy świadomość, że jesteśmy z Nim w bliskiej relacji i na skutek tej bliskości jesteśmy jednomyślni. Ojcze, obdarz mnie dziecięcą ufnością w Twoje słowa i naucz mnie modlić się w imię Jezusa. Potrzebuję i chcę Jezusowej radości.