Sobota 11 marzec

<< Błędy naszymi grzechami>>

Dziś kościół kieruje naszą uwagę na ogrom Bożego miłosierdzia. Przebaczenie Pana jest drem dla każdego grzesznika. Warunkiem dostąpienia miłosierdzia jest nawrócenie. Każdy z nas popełnia błędy .Rozmiar ich zależy od naszego postępowania . Ciągle słyszymy , że jesteśmy stworzeni na obrazi podobieństwo Boga samego. .To obliguje nas w jakiś sposób do dążenia do doskonałości, do świętości. Jezus uczy nas że zawsze będzie sytuacja , gdzie możemy popełnić błąd, bo pewnych rzeczy ie da się uniknąć. Jest to zaplanowane w naszym życiu, ale zawsze możemy wyciągnąć jakieś wnioski i naukę. Tylko w ten sposób staniemy się dobrymi ludźmi. Zagłębiając się w przypowieść o synu marnotrawnym, dochodzimy do wniosku , że tytuł powinien brzmieć o miłosiernym Ojcu. Pod postacią ojca skrywa się Sam Pan Jezus, który tak nas ukochał, że pragnie mieć nas przy sobie, który pozwala nam na upadki bo nas z nich podnosi. Ale my zaślepieni światem idziemy prosto w błoto, ignorując Boże prawo. Młodszy syn w ewangelii to ten który żyje światem, starszy to ten który wypełnia prawo , ale ma puste serce,bo nie ma w nim miłości . Panie nie pozwól , abyśmy zgubili Cię z oczu, czuwaj nad nami,abyśmy czynili wszystko na Twoją Chwałę.