Sobota 11 stycznia

„Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił.”

 

Do Jezusa przychodzą tłumy chorych, a On spotyka się z każdym człowiekiem w sposób indywidualny, często pytając co chce otrzymać chory. Jezus do głębi wchodzi w relacje z człowiekiem, by go oczyścić i przywrócić mu godność dziecka Bożego, które wolne jest od śmiercionośnego grzechu. Oczyszczenie zewnętrzne jest owocem przywrócenie mocą Bożą zdrowia duszy, która często upadając, traci swoje piękno. Jezu, oczyść mnie z wszelkiego brudu, w który się uwikłałem przez nieposłuszeństwo Twojemu słowu!