MATKA MIŁOSIERDZIA

2. Uzdrowienie chorych. Ucieczka grzeszników.


Tytuł Matki Miłosierdzia wyrażano tradycyjnie poprzez takie wezwania, jak Uzdrowienie chorych, Ucieczka grzesznych, Pocieszycielka strapionych, Wspomożenie wiernych. Przepiękna jest ta gradacja w litanii. Ukazuje, jak Maryja okazuje swoje miłosierdzie tym, którzy cierpią na ciele aby uleczyć ich dusze i jak następnie pociesza ich w strapieniach i umacnia pośród wszystkich trudności, które muszą znosić.

Najświętsza Maryja Panna oczekuje nas jako Uzdrowienie chorych, ponieważ uzyskuje uzdrowienie ciała, nade wszystko kiedy jest ono podporządkowane zdrowiu duszy. Czasami wyjednuje dla nas coś ważniejszego od zdrowia cielesnego: łaskę zrozumienia tego, że cierpienie, choroba fizyczna jest narzędziem Bożym. Bóg oczekuje, że – jeśli przyjmiemy je z miłością – zamienimy je w wielkie dobro, które nas oczyści i pozwoli nam uzyskać niezliczone dary dla całego Kościoła. Poprzez chorobę znoszoną cierpliwie i w duchu nadprzyrodzonym uzyskujemy znaczą część skarbu, który mamy znaleźć w Niebie i obfite owoce apostolskie: decyzje oddania się Bogu i zbawienie dla osób, które bez owych łask nie weszłyby w bramy Nieba. Najświętsza Maryja Panna leczy nas także z ran, które pozostawił w duszy i grzech pierworodny i które rozdrapały grzechy osobiste i z nieuporządkowanej pożądliwości, ze słabości w czynieniu dobra. Dodaje siły tym, którzy się wahają, podnosi upadłych, pomaga rozpraszać ciemności niewiedzy i błędu.

Matka miłosierna jawi się nam jako Ucieczka grzeszników. W Niej znajdujemy bezpieczne schronienie. Po Jej Synu nikt bardziej nie nienawidził grzechu aniżeli Najświętsza Maryja Panna, ale zamiast odrzucać grzeszników, przyjmuje ich i skłania do pokuty. Podczas ilu spowiedzi przychodziła ze szczególną pomocą! Nawet najbardziej oddalonym j od Boga zsyła łaski światła i skruchy i jeżeli się nie opierają, dzięki kolejnym łaskom dojdą do nawrócenia. „Któż może zbadać, o Dziewico Błogosławiona, długość i szerokość, delikatność i głębię Twojego miłosierdzia? Gdyż jej długość sięga do ostatniej godziny tych, którzy Jej przyzywają, Jej szerokość ogarnia cały świat, by mógł napełnić się jej miłosierdziem. Uciekajmy się dzisiaj do Niej i prośmy Ją, by z czułością czuwała nad naszym życiem. Powiedzmy Jej, że jesteśmy grzesznikami, ale chcemy coraz bardziej kochać Jej Syna Jezusa Chrystusa; niechaj ma litość nad naszymi słabościami i niech nam pomoże je przezwyciężyć. Ona jest Ucieczkę grzeszników i dlatego jest naszym schronieniem, bezpiecznym portem, gdzie możemy zacumować po zmaganiach z niebezpiecznymi falami i przeciwnymi wiatrami, gdzie możemy naprawić ewentualne szkody wyrządzone przez pokusę i nasze słabości. Jej miłosierdzie jest naszą obroną i naszym pokojem. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi…