Sobota 13 października

„Lecz On rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”.

Dwa zdania dzisiejszej ewangelii jasno pokazują na istotę bycia uczniem Jezusa. Błogosławieństwo kobiety adresowane do Maryi, która wychowała takiego Mistrza, jest wyrazem zachwytu i zdumienia nad tajemnicą macierzyństwa Matki Jezusa. W istocie Maryja była najbardziej otwarta na Słowo Boże ze wszystkich ludzi na ziemi, więc zrodziła Syna Bożego. Błogosławieństwo Jezusa rozciąga się nad wszystkimi, którzy podobnie jak Maryja, słuchają i wypełniają Słowo Boże – najlepsze pomysły na prawdziwe i szczęśliwe życie. Każdy, kto systematycznie sięga po Słowo Boże, kto daje się przeniknąć temu Światłu i żyje tym Słowem, ten staje się stopniowo błogosławionym, może nawet nie wiedząc o tym. Często tak wiele rzeczy nas przytłacza, powoduje rozproszenia, a pomimo tego dajemy czas Bogu, by w nas działał, to w takim właśnie trudzie kształtuje się nasza tożsamość ucznia – wiernego Mistrzowi w każdych warunkach. Warto już dziś podziękować Panu, że czyni nas przez swoje Słowo błogosławionymi – szczęśliwymi, bo jesteśmy obdarowani Słowem prawdy i miłości, byśmy żyli cały czas w Jego świętej Obecności. Maryjo, wskazująca drogę do Pana, prowadź nas do źródła szczęścia najlepszą drogą, aby przez nas widoczny był sam Jezus!