Sobota 13 Maja

<<Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem>>

Każdy z nas pragnie nowego życia, a Bóg wychodzi naprzeciw ludzkiemu pragnieniu. Jezus bierze nas za rękę i wyprowadza z otchłani do jasności. Tak właśnie spełnia się tajemnica naszego odkupienia. To Jezus wszedł w dramat ludzkiego grzechu i wynikającej z niego śmierci. Powinno to rodzić w nas dziękczynienie i uwielbienie Boga. Pan nas wybrał ze świata, to nasza najwspanialsza nowina jaką mogliśmy usłyszeć. Świat wlewa w nasze dusze przewrotność, nienawiść, złość, wyuzdanie. Jezus mówi, że jeżeli idziemy za Nim nie możemy być w symbiozie ze światem obłudy i prześladowań. Gdy idziemy za Panem będzie On dla nas źródłem siły, abyśmy umieli się wszystkiemu przeciwstawić. Czy szukamy naszego ja , aby żyć dobrze? Czy wykonujemy nakazy z góry . Czy chcemy być panami swego życia? Zadajemy tysiące pytań. Pan wszystko wie. Poprzez słowa, gierki , zachowanie wielu Jezus widzi jaki jest ich stosunek wobec Niego. My ludzie stanęlibyśmy do walki, ale Pan nie walczy, poddał się krytyce i nienawiści. Bronił się miłością ,która znosiła wiele. Pan odniósł wielkie zwycięstwo.