„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” 

 

Chrystus przynagla nas dziś, aby w naszym życiu nie było rozdźwięku między sercem a ustami. Prostota w przekazie myśli serca jest konieczna, by budować więzi z ludźmi opartymi na prawdzie. Realizując prostą radę Jezusa dotyczącą mowy będziemy unikać dość częstych grzechów języka, o jakich napisał św. Jakub w swoim liście apostolskim. Słuchajmy Słowa Bożego i pozwólmy Bogu przemieniać nasze myślenie i mowę. Niech każde słowo z naszych ust służy ku zbudowaniu bliźnich!