Sobota 15 marca

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie”.

 

Chrześcijanie przyjmujący miłość od Jezusa w sakramentach mają w sobie Ducha Jezusa by świadectwem miłości ożywiać relacje, które po ludzku, są nieopłacalne, nie dają konkretnych i wymiernych korzyści. Chrześcijanie żyjąc na tym świecie myślą i działają według innego świata, który jest w Bogu. Każdy z nas może wnieść w swoje środowisko życia miłość taką, jakiej nas nauczył Jezus. To jest ośrodek misji Kościoła, w którą każdy z nas został włączony w chrzcie świętym, by być królem, a więc sługą miłości. „Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat! Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem!”