Sobota 16 listopada

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

 

Dzień przyjścia Jezusa na ziemię odsłoni budowlę naszego życia, a właściwie zobaczymy na ile zaufaliśmy Bogu, a na ile ufaliśmy ludzkim zabezpieczeniom naszego losu. Jezus czyni wiele znaków, wysyła do człowieka różne wiadomości o swojej obecności i zbawczej miłości. Człowiek ma do dyspozycji zmysły i serce, by rozpoznać działanie Zbawiciela. Jezus ciągle szuka spoczynku w ludzkim sercu, ciągle szuka odpowiedzi na Jego dzieło u człowieka. Cierpliwie oczekuje na przyjęcie Jego miłości przez człowieka. W końcu Jezus pragnie skoku wiary, czyli zdania się zupełnego na Jego plan względem każdego z nas, nawet wtedy, gdy zmysły zawodzą a serce wypełnia mgła czy burza piaskowa jak na pustyni. W jakimkolwiek jesteś dziś położeniu życiowym daj Bogu szansę złapania Ciebie, a na pewno nie zawiedziesz się! „W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”.