„Czy i wy daliście się zwieść?” 

Jezus- imię to do dziś budzi skrajne postawy i poglądy. A to dlatego, ze zawsze głosi prawdę, w porę i nie w porę, że stoi jasno i zdecydowanie w obronie prawa Bożego, że jest wyrzutem sumienia dla tych, którzy żyją wbrew Ewangelii, wbrew przykazaniom i naciągają prawo moralne do swoich potrzeb. Po której stronie jestem ja? Czy nie wykorzystuje i nie ustawiam pod siebie praw, Ewangelii?