Sobota 17 Grudzień

<< Każdy ma własną historię>>

Każdy ma z nas ojca i matkę. Nikt nie jest z nas na ziemi przypadkiem . Historia Jezusa pokazuje nam sens naszego życia. Nosimy w sobie różne historie mniej lub bardziej szczęśliwe patrząc po ludzku, ale w oczach Boga każda z nich jest historią zbawienia , jeśli kończy się z Jezusem . Nie ma dwóch takich samych, nawet jak wyglądamy jak bliźniacy. Poszczególne osoby w rodowodzie Jezusa możemy porównać do naszego życia. Jednocześnie musimy pamiętać że nasze życie to tylko cząstka w historii całego świata. Jesteśmy kroplą w morzu rzeczywistości, ale jesteśmy dla Pana najważniejsi. Tworzymy ocean w którym Pan nas zanurza. Jesteśmy zatem potrzebni , niepowtarzalni, indywidualni. Każda nasza historia to błogosławieństwo, jeśli zmierza do spotkania z Tym który sam był odrzucony przez swoich od momentu narodzin. Jesteśmy otwartą księgą którą piszemy razem z Panem .