„…zawsze powinni modlić się i nie ustawać”


Pan nas wysłucha, jeśli my uwierzymy, że jest potężny i naprawdę może nas wysłuchać. Naszą wiarę okazujemy również poprzez wytrwałość naszych próśb, kiedy nie przestajemy prosić, chociaż wydaje się nam, że Bóg nas nie słuchał, nie dbał o nas, albo nie chciał spełnić naszej prośby. Nalegajmy, nawet jeśli nie przychodzi natychmiast to, o co prosimy. Mamy nie ustawać na modlitwie, a to oznacza, że wszystko co robimy mamy robić z Bogiem i dla Niego. Wtedy nasza praca, zabawa odpoczynek , jedzenie staną się nieustająca modlitwą. Taka stała, wytrwała i usilna prośba staje się jednym wielkim przejawem wiary w moc Boga i Jego dobroć.