Sobota 17 sierpnia

„Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie (…)”.

Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, najbardziej troskliwym Opiekunem. Jezus uczy nas bardzo ważnego gestu – błogosławienia drugiego człowieka. Ten mały gest ma ogromną moc. Błogosławiąc innych, otwieramy serca na płynące od Boga łaski. Modlitwa za kogoś gromadzi skarby także w nas samych. Warto wprowadzić w swoim domu zwyczaj błogosławienia – np. krzyżyk na czole wychodzącego do pracy męża, czy dzieci do szkoły. Usłyszane w progu domu słowa „idź z Bogiem”, albo „niech cię Pan błogosławi i strzeże” mogą okazać się tym, co da nam lub naszym bliskim siłę w najtrudniejszym momencie dnia. Błogosławmy Pana! I w imię Jezusa Chrystusa błogosławmy, czyńmy dobrze naszym bliźnim. Niech Bóg będzie uwielbiony w każdym człowieku!