„Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”.  

Dzisiaj od Jezusa możemy się uczyć cierpliwości wobec ludzi, którzy przychodzą nie w porę. On zawsze na nas czeka. Zastanówmy się też, jakie mamy podejście do Bożego błogosławieństwa? Na ile serce nasze cieszy się, że oto przez Kapłana sam Bóg błogosławi? Czy odczuwamy, iż to błogosławieństwo idzie z nami? Prawdziwe przyjęcie błogosławieństwa nie pozostaje bez echa, daje dużo radości, siły i poczucie obecności Boga. Jezu, spraw abyśmy prowadzili wszystkich ku Twej miłości.