„Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.” 


Jest to ostatnie zdanie w Ewangelii św. Jana. Taka jest konkluzja Apostoła, który był świadkiem wielu słów i czynów Jezusa. Po Wniebowstąpieniu Jezus nie przestał działać wśród swego ludu, lecz jeszcze bardziej stał się obecny pośród nas w znakach sakramentalnych i Słowie Bożym. To dzięki Duchowi Świętemu, obecnemu w nas, możemy dostrzegać codziennie Boże działanie, które obejmuje całego człowieka. Bóg jako Najlepszy Ojciec daje swoim dzieciom odpowiednie dla nich dary, by mogli się rozwijać w miłości. Jak często dziękuję Bogu za Jego miłość, którą obdarowuje mnie codziennie? Czy doświadczasz tego, iż Twoje życie jest wielką księgą, w której Bóg pisze wyjątkową historię? Duchu Święty, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobywali mądrość serca, w dziękowaniu i uwielbianiu Boga Ojca!