NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

3. Cór Mańae dulcissimum, iterpara tutum,


Gdy rozważamy wspaniałość i świętość Niepokalanego Serca Maryi, możemy zastanowić się nad naszym własnym życiem wewnętrznym. Czy jesteśmy otwarci i ulegli wobec łask i natchnień Ducha Świętego? Czy zazdrośnie strzeżemy serca przed tym wszystkim, co może nas oddalić od Boga? Czy wyrywamy z korzeniami przejawy złości, zawiści, które chcą zagnieździć się w naszym sercu? Wiemy, że o jego bogactwie czy ubóstwie mówią słowa i czyny, gdyż dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy.

Od naszej Matki Najświętszej płyną potoki łask przebaczenia, miłosierdzia, pomocy w potrzebie. Dlatego prośmy Ją dzisiaj, aby nam dala serce czyste, ludzkie, wyrozumiale wobec wad naszego otoczenia, uprzejme wobec wszystkich, przejmujące się cierpieniem innych, gotowe do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Matko Pięknej Miłości, módl się za nami. Naucz nas kochać Boga i naszych braci tak, jak Ty ich limitowałaś: spraw, aby nasza miłość do ludzi była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku (…), spraw, aby nasza radość była zawsze autentyczna i pełna, byśmy ją mogli przekazywać wszystkim, a zwłaszcza tym, z którymi z woli Pana jesteśmy najmocniej związani.

Wspominamy dzisiaj, że w nawale potrzeb Kościół i jego dzieci uciekają się do Najsłodszego Serca Maryi, poświęcając Mu świat, narody i rodziny. Zawsze mieliśmy wyczucie, że tylko w tym Najsłodszym Sercu jesteśmy bezpieczni. Dzisiaj ponówmy oddanie tego, czym jesteśmy i co posiadamy. Oddajmy Jej dobre dni i te, które wydają się złe, choroby, słabości, prace, zmęczenie i odpoczynek, szlachetne ideały, które Pan wlał w nasze dusze; złóżmy na Jej ręce szczególnie naszą drogę do Chrystusa, ażeby Ona zachowała nas od wszelkich niebezpieczeństw i strzegła nas czule i mężnie, jak to czynią matki. Cór Mańae dulcissimum, iter para tututn, Najsłodsze Serce Maryi przygotuj mi…, przygotuj im bezpieczną drogę.

Zakończmy naszą modlitwę, prosząc Pana słowami liturgii mszalnej: Boże, Panie nasz, który uczyniłeś Niepokalane Serce Maryi mieszkaniem dla swego Syna i przybytkiem Ducha Świętego, daj nam serce czyste i ulegle, abyśmy zawsze poddani Twoim przykazaniom kochali Cię ponad wszystko i pomagali naszym braciom w potrzebach.