Sobota 2 września 

 

„Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.” 

 

Wszystko dobre, co mamy w życiu pochodzi od Boga. Musimy dbać o nasze talenty, dary. Znana nam inflacja jest przykładem, że jeżeli nic nie robimy z naszymi dobrami, tracą na wartości. Jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz. Dawaj miłość innym, a rozmnoży się. Wszystkie sprawy, które Pan Bóg nam powierza, powinnismy wypełniać i czynić uczniów. Korzystajmy z naszych talentów ku Chwale Boga i pomnażamy je.