Sobota 20 styczeń

<<Niepokój , który wypływa z miłości >>

Pokój jest łaską i darem Ducha Świętego. Dziś możemy rozważać daw rodzaje pokoju :od Boga i od świata. Bóg daje nam Swój pokój mimo to my ciągle o niego prosimy. Sami niszczymy dar pokoju przez grzechy , żądzę władzy, , braku miłości . W dzisiejszej Ewangelii mamy trzy zdania ale jakże wymowne . W nich kryje się cała głębia treści, gdy patrzymy na Jezusa. Pan oddał wszystko swoje na potrzeby innych . Przecież też czuł głód, znużenie, zmęczenie, ale najważniejszy był dla Niego człowiek . Dajmy Panu miejsce w sercu , aby odpoczął w nas. Troszczymy się o innych , nie chcemy ich krzywdy, tylko wolności i dobra. Wszystko róbmy rozważnie , bez nacisku , aby nikt nie czuł się więźniem drugiego Jezus był pewnego rodzaju niewolnikiem tłumów które ciągle na Niego napierały , bo Go potrzebowały. Popularność zatem jest nie łatwa , bo zabiera nam wolność, która jest najcenniejszym darem jaki otrzymaliśmy od Boga. Wolność i Boży pokój zmuszają nas do wyzbycia się agresji i egoizmu w Imię Boże.