Sobota 21 czerwca

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Jezus zaprasza nas do prawdziwej troski o miejsce Boga w naszych sercach, w relacjach i w powołaniu. Gdy na pierwsze miejsce naszych planów postawimy większą chwałę Bożą, bardzo szybko doświadczymy jak Bóg króluje w naszym życiu przez nieustanną komunikację miłości w różnych dziedzinach życia. Możemy codziennie zawierzać swoje życie Bogu, a przez to trwać w ciągłym uwielbieniu i dziękczynieniu myślą, sercem i uczynkami. W taki sposób, wsparci Bożą łaską, przygotowujemy się do wspaniałej uczty niebiańskiej, którą Bóg przygotował dla wszystkich. „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37, 5).