Sobota 21 grudnia

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

 

Maryja dostała wiadomość przekazaną przez anioła Gabriela i nie zastanawiając się długo, poszła by pomóc Elżbiecie w trudnych chwilach. Jaką wiarę trzeba posiadać i jaką siłę, aby tak okazywać miłość do drugiego bliźniego? A jak jest u nas? Przyznajmy się, że użylibyśmy różnych środków przed wyruszeniem, aby upewnić się co do prawdziwości tychże słów. Czy wkładamy podobny wysiłek w relacje z naszymi bliskimi? Jezu, daj nam tak przeżyć życie, abyśmy potrafili cieszyć się z Daru jakim Ty jesteś dla nas, ukazując tych wszystkich, którym możemy zanieść Dobrą Nowinę.