Sobota 21 listopada

 

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

 

Perspektywa życia wiecznego oznacza w naszym życiu nadzieję. Jezu, Ty chcesz, aby nasze życie było skierowane ku Tobie i ku życiu wiecznemu, które jest naszym prawdziwym przeznaczeniem. Życie wieczne, do którego zdążamy, będzie zupełnie inne od tego, którym żyjemy tu, na ziemi. Cała dzisiejsza kultura próbuje nam udowodnić, że po życiu tu na ziemi już nic nie ma, że nie warto się starać. Wiara w zmartwychwstanie jest przecież podstawą chrześcijaństwa. To ona nadaje sens życia. Jezus, przez swoją śmierć na krzyżu pokonał grzech, a przez swoje Zmartwychwstanie pokonał naszą śmierć. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, by pokazać nam drogę, jaką musimy pokonać do domu Ojca. Każde powstanie z upadku i grzesznego życia jest już naszym osobistym doświadczeniem Jezusowego zwycięstwa i Jego zmartwychwstania w nas. Pamiętajmy: jesteśmy obywatelami Nieba, tu jesteśmy tylko czasowo. Miłosierny Jezu, oddajemy Ci wszystko, co jest w nas słabe i grzeszne. Bądź uwielbiony, Panie, we wszystkich darach, jakie otrzymujemy od Ciebie i wskaż nam drogę, która będzie dla nas najwłaściwsza. Tak, abyśmy stali się najlepszymi narzędziami w Twoich rękach.