„Wielbi dusza moja Pana.” 

Hymn Magnificat jest przepełniony radością, którą Maryja odczuwa w swoim sercu. Nie skupia się przy tym na sobie samej, ale poprzez wyrażenie swojej radości, dziękuje Bogu za Jego dzieła dla całego Izraela. To podziękowanie i uwielbienie Boga jest również wyrazem wiary w Jego ingerencję, w Jego plan zbawienia ludzkości. Maryja pokazuje jak trzeba patrzeć na wydarzenia naszego życia. Uczy nas, że modlitwa dziękczynienia i uwielbienia powinna nam towarzyszyć podczas wydarzeń trudnych, podczas cierpienia, ale także w czasie małych i wielkich radości dnia codziennego.