Sobota 22 kwietnia

 

„Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.”

 

Jezus tuż po swoim Zmartwychwstaniu, najpierw ukazał się Marii Magdalenie mało znaczącej dla ówczesnego społeczeństwa kobiecie. Ten obraz pokazuję nam, że Pan wybiera też tych najsłabszych, by szli przed innymi głosić Jego chwałę. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Spotkanie z Chrystusem nie pozostaje bez echa w sercu człowieka. Jeśli Mu uwierzymy, zobaczymy Jego łaskę w naszym życiu. On chce działać przez nas! Jeśli więc nie czujemy się silni, bądź myślimy, że nie damy rady, aby sławić Imię Jezusa, to właśnie On chce, abyśmy to my szli przed Jezusem. „Moc w słabości się doskonali.” Jezus nie wybiera pysznych, On szczególnie miłuje pokornych i czystego serca. Chcę, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wiara jest głęboko osobistą sprawą każdego człowieka, ale nie jest sprawą prywatną. Panie, prowadź nas, po drogach naszego życia!