Sobota 22 lutego

„Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”

 

Kościół zrodził się z bezgranicznej miłości Jezusa, który na Krzyżu oddał swe życie i to życie stale płynie w różnych kierunkach świata. To jest fundamentem, na którym istniejemy i we wspólnocie Kościoła dostępujemy zbawienia. W jaki sposób patrzę na Kościół? Czy w tej wspólnocie odnajduję wszystko, czego mi potrzeba do pełni szczęścia? Czy modlę się za Kościół, którego jestem członkiem? Oto Pan zapewnia, iż jest z nami do końca świata i On żywi, pielęgnuje i broni swoje Ciało przed wrogami zbawienia. Dziękuję Ci Jezu, iż zostałem włączony w to święte zgromadzenie, które jest zbudowane na Skale.