Sobota 22 marca

„A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”.

 

Dzisiejsza Ewangelia jest czytelnym świadectwem miłosierdzia ojca względem stającego w prawdzie syna. Ojciec swoją bezinteresowną miłością przywraca mu godność i wolność syna. Bóg czeka na każdego z nas i obdarza bezwarunkową miłością. On przytula do serca, rozlewa swoje miłosierdzie i uwalnia nas. Kocha takimi jakimi jesteśmy. To dziś od nas zależy, czy i kiedy będziem szukać kochających ramion Ojca w modlitwie, Sakramentach Świętych, Eucharystii, Adoracji, dobrym życiu. Panie, nie pozwól nam trwać w grzechu! Daj nam odwagę wyznaniu zła, zmiany życia, abyśmy żyli tak jak Ty tego chcesz!