„Wy nic nie rozumiecie” 

W wydarzeniach związanych z męką Jezusa ujawnia się niezwykła pomysłowość Boga. To, co ma zniszczyć Jezusa, okaże się wypełnieniem planu Ojca. Podobnie będzie ze mną. Choć nie raz będę myślał inaczej, to jednak wszystko będzie działało na moją korzyść, jeśli każdy dzień będę przeżywał w łączności z Jezusem. Nawet ludzka przewrotność zostanie przez Boga wykorzystana dla Jego chwały i mojego szczęścia.