Sobota 23 sierpnia

„Nie pozwalajcie również, aby was nazywano mistrzami, bo jedynym waszym mistrzem jest Chrystus. Największy z was niech się stanie waszym sługą.”

 

Pan Jezus uzmysławia nam, że nie w wiedzy kryje się moc wiary, ale w pokorze, która objawia się lub nie, naszą postawą wobec innych i samych siebie. Czy chlubimy się samym sobą, gdy nas ktoś chwali, a gdy wręcz przeciwnie, nie chowamy urazy? Nie zbierajmy pochwał od ludzi, bo cóż oni mogą nam dodać? Pan jedynie może to uczynić. I tak Mu się spodobało, by najwięksi służyli innym, a największy jest ten, kto chce być najbliżej serca Pana Jezusa. Więc skoro i Ty masz takie pragnienie, Pan dzisiaj Cię wzywa do posługi innym. On pokazał jak to robić, będąc królem wszelkiego stworzenia, uniżając się i służąc człowiekowi. Panie proszę Cię o dar pokory, abym z radością i miłością szedł służyć drugiemu człowiekowi.