Sobota 24 Czerwiec

<<Narodzenie Jana>>

Wszystkie wydarzenia związane z Janem są wielką łaską dla Niego ,Rodziców i całego Izraela. Jan jest osobą szczególną pod każdym względem. Już w łonie matki naznaczony przez Boga i przygotowany do misji oczyszczania i prostowania ścieżek dla Jezusa. Jest On sługą oddanym Bożej prawdzie bez reszty. Wiemy że z narodzeniem każdego dziecka wiąże się radość człowieka , a całe wychowanie tej małej istotki zależy od nas samych, bo będzie ono wzrastać w naszym środowisku. Tak była radość Elżbiety i Zachariasza gdy począł się Jan . Rodzice Jana poddali się całkowicie woli Bożej. Jan jest wielką nadzieją , a Bóg zawsze czuwa nad swoimi dziećmi. Pan dając dziecko , daje rodzicom zawsze kredyt zaufania, ponieważ dziecko jest bezbronne zależne od innych, z którymi przyszło mu być . Panie Boże z wielką wiarą powierzamy Ci sfery naszego życia, abyś Ty nimi kierował, abyś oświecał nas . Otwieramy nasze oczy wiary na Twoje dzieła JEZU.